• A

  Pochodzenie:

  ANEKS

  (łac. annexus – przyłączony) 1. dodatek będący uzupełnieniem tekstu książki lub pisma – np. podania 2. uzupełniający pewną całość element architektoniczny; przybudówka

 • A

  Pochodzenie:

  ANALNY

  (łac. anus – odbyt) odbytniczy, związany z odbytem

 • A

  Pochodzenie:

  AMULET

  (łac. amuletum) niewielki przedmiot o właściwościach magicznych, chroniący przed niebezpieczeństwem, chorobą

 • A

  Pochodzenie:

  AMPUTACJA

  (łac. amputatio – odcięcie) operacyjne usunięcie chorej kończyny, organu lub ich części

 • A

  Pochodzenie:

  AMPUŁKA

  (łac. ampulla – buteleczka na olejki i leki) 1. niewielkie, szczelnie zamknięte szklane naczynie, zawierające jednorazową dawkę leku 2. naczynie z winem i wodą podawane kapłanowi podczas mszy świętej

 • A

  Pochodzenie:

  AMPLITUDA

  (łac. amplitudo – wielkość, przestronność) 1. najwyższa wartość zmieniającej się okresowo wielkości 2. meteorol. różnica między maksymalną a minimalną temperaturą

 • A

  Pochodzenie:

  AMORTYZACJA

  (łac. admortisatio – umorzenie) 1. osłabianie, łagodzenie wstrząsów 2. zmniejszenie wartości środków trwałych przedsiębiorstw

 • A

  Pochodzenie:

  AMBULANS

  (fr. ambulance, z łac. ambulare – spacerować, przechadzać się) pojazd przewożący chorych lub rannych; karetka pogotowia

 • A

  Pochodzenie:

  AMBONA

  (łac. ambo, ambonis – pulpit) 1. w kościele – miejsce wygłaszania kazań 2. łow. stanowisko umieszczone na drzewie lub słupie, służące do obserwowania zwierzyny 3. geogr. skała wystająca ze stoku górskiego

 • A

  Pochodzenie:

  AMBIWALENTNY

  (łac. ambo – obaj, valere – mieć znaczenie) zawierający cechy przeciwstawne, dwuwartościowy

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych