łacina

Wyrazy Obce

 • BANICJA

  (łac. bannitio – skazanie na wygnanie) wygnanie i pozbawienie praw

 • AWERSJA

  (łac. adversio – odwrócenie się) niechęć, wstręt

 • AWERS

  (łac. adversus – odwrócony) 1. główna strona medalu, monety 2. wierzchnia strona tkaniny, haftu

 • AUTORYZACJA

  (łac. auctorisatio – potwierdzenie) zgoda autora na publikację, przekład utworu Buy Anadroxyl Online

 • AUTORYTET

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. wpływ na innych, znaczenie, szacunek 2. osoba ciesząca się szacunkiem, poważaniem 3. znawca czegoś

 • AUTORYTATYWNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. cieszący się autorytetem, wiarygodny 2. stanowczy, niepodlegający dyskusji

 • AUTORYTARNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) wymagający bezwzględnego posłuszeństwa

 • AURA

  (łac. powiew) 1. pogoda 2. nastrój, atmosfera 3. magiczna energia emanująca z ludzi

 • AULA

  (łac. dziedziniec) reprezentacyjna sala wykładowa, używana także jako miejsce uroczystości

 • AUGMENTATYW

  (od łac. augmentare – pomnażać) jęz. zgrubienie, np. decha (od deska)

 • AUDYTYWNY

  (od łac. auditivus – słuchowy) odbierany za pomocą słuchu

 • AUDYTORIUM

  (łac. auditorium – sala wykładowa) 1. sala, w której odbywają się wykłady, odczyty 2. zgromadzeni słuchacz