• B

  Pochodzenie:

  BAPTYŚCI

  (łac. baptista-chrzest) chrześcijańska grupa uznająca jedynie świadomy chrzest osób dorosłych

 • B

  Pochodzenie:

  BAPTYSTERIUM

  (od łac. baptisterium chrzcić) kaplica przeznaczona do odprawiania obrzędu chrztu

 • B

  Pochodzenie:

  BANICJA

  (łac. bannitio – skazanie na wygnanie) wygnanie i pozbawienie praw

 • A

  Pochodzenie:

  AWERSJA

  (łac. adversio – odwrócenie się) niechęć, wstręt

 • A

  Pochodzenie:

  AWERS

  (łac. adversus – odwrócony) 1. główna strona medalu, monety 2. wierzchnia strona tkaniny, haftu

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYZACJA

  (łac. auctorisatio – potwierdzenie) zgoda autora na publikację, przekład utworu Buy Anadroxyl Online

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYTET

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. wpływ na innych, znaczenie, szacunek 2. osoba ciesząca się szacunkiem, poważaniem 3. znawca czegoś

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYTATYWNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. cieszący się autorytetem, wiarygodny 2. stanowczy, niepodlegający dyskusji

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYTARNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) wymagający bezwzględnego posłuszeństwa

 • A

  Pochodzenie:

  AURA

  (łac. powiew) 1. pogoda 2. nastrój, atmosfera 3. magiczna energia emanująca z ludzi

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych