• A

  Pochodzenie:

  ABERRACJA

  (łac. aberratio – zbłądzenie) 1. odchylenie od stanu normalności, zboczenie 2. astr. pozorne odchylenie ciał niebieskich od ich stałego położenia, spowodowane ruchem Ziemi 3. biol. zmiany w strukturze chromosomów powodujące dziedziczne odchylenia cech organizmów 4. fiz. wada soczewek

 • A

  Pochodzenie:

  ABDYKACJA

  (łac. abdicatio – składam urząd) zrzeczenie się władzy, tronu

 • A

  Pochodzenie:

  ABAKUS

  (łac. abacus) 1. płyta będąca najwyższą częścią kolumny 2. w starożytności – deska do liczenia, pierwowzór liczydła

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych