• A

  Pochodzenie:

  ATENCJA

  (łac. attentio – napięcie, uwaga) poważanie, szacunek, respekt

 • A

  Pochodzenie:

  ATAWIZM

  (łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od dawna

 • A

  Pochodzenie:

  ASYMILACJA

  (łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie się głoski do jej sąsiedztwa

 • A

  Pochodzenie:

  ASYGNOWAĆ

  (łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy

 • A

  Pochodzenie:

  ASYGNATA

  (łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

 • A

  Pochodzenie:

  ASUMPT

  (od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls

 • A

  Pochodzenie:

  ASTRALNY

  (łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

 • A

  Pochodzenie:

  ASPIRACJA

  (łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

 • A

  Pochodzenie:

  ASPEKT

  (łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

 • A

  Pochodzenie:

  ASONANS

  (łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych