• A

  Pochodzenie:

  ASOCJACJA

  (łac. associare – dołączyć) skojarzenie

 • A

  Pochodzenie:

  ASERTYWNY

  (łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

 • A

  Pochodzenie:

  ASEKURACJA

  (łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

 • A

  Pochodzenie:

  ARTYKUŁ

  (łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance

 • A

  Pochodzenie:

  ARTYKULACJA

  (od łac. articulus – cząstka) 1. sposób wymawiania głosek 2. wyrażanie, formułowanie czegoś 3. układ i ruchy narządów mowy podczas wymawiania głosek

 • A

  Pochodzenie:

  ARTES LIBERALES

  (łac.) sztuki wyzwolone, w średniowieczu siedem podstawowych przedmiotów: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka

 • A

  Pochodzenie:

  ARSZENIK

  (łac. arsenicum – fałszywe złoto) substancja chemiczna w postaci białego, bezzapachowego proszku, silna trucizna

 • A

  Pochodzenie:

  ARS AMANDI

  (łac.) sztuka miłości

 • A

  Pochodzenie:

  ARONIA

  (łac.) krzew o owocach bogatych w witaminy, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym

 • A

  Pochodzenie:

  AROGANCJA

  (łac. arrogantia – zarozumiałość) pewność siebie, lekceważenie innych

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych