łacina

Wyrazy Obce

 • AMORTYZACJA

  (łac. admortisatio – umorzenie) 1. osłabianie, łagodzenie wstrząsów 2. zmniejszenie wartości środków trwałych przedsiębiorstw

 • AMBULANS

  (fr. ambulance, z łac. ambulare – spacerować, przechadzać się) pojazd przewożący chorych lub rannych; karetka pogotowia

 • AMBONA

  (łac. ambo, ambonis – pulpit) 1. w kościele – miejsce wygłaszania kazań 2. łow. stanowisko umieszczone na drzewie lub słupie, służące do obserwowania zwierzyny 3. geogr. skała wystająca ze stoku górskiego

 • AMBIWALENTNY

  (łac. ambo – obaj, valere – mieć znaczenie) zawierający cechy przeciwstawne, dwuwartościowy

 • AMBIT

  (od łac. ambitus – okrążenie) arch. wąskie przejście w świątyni, okrążające od tyłu prezbiterium, oddzielone od niego murem lub arkadami

 • AMBICJA

  (łac. ambitio, dosł. obchodzenie) 1. dążenie do sukcesów, pragnienie wybicia się 2. poczucie godności osobistej, duma, honor

 • AMATOR

  (łac.) 1. osoba niedoświadczona, dyletant 2. osoba zajmująca się czymś niezawodowo, z zamiłowania 3. osoba uprawiająca sport, nie czerpiąc z tego korzyści materialnych

 • AMANT

  (fr., z łac. amans, amantis – kochający, kochanek) 1. adorator, wielbiciel, kochanek 2. aktor grywający role kochanków

 • AMALGAMAT

  (od łac. amalgama) 1. chem. stop rtęci z innym metalem 2. pot. mieszanina, połączenie

 • ALUMN

  (łac. alumnus – wychowanek) student wyższego seminarium duchownego, kleryk

 • ALTRUIZM

  (fr. altruisme, z łac. alter – drugi) bezinteresowne poświęcanie się dla innych, przeciwieństwo EGOIZMU

 • ALTERNATOR

  (ang., z łac. alternus – naprzemienny) prądnica wytwarzająca prąd zmienny, stosowana do ładowania akumulatora i zasilania instalacji elektrycznej w samochodzie