• A

  Pochodzenie:

  ANTE MERIDIEM

  (łac.) przed południem; skrót: a.m.

 • A

  Pochodzenie:

  ANNO DOMINI

  (łac.) w roku Pańskim; skrót: A.D.

 • A

  Pochodzenie:

  ANNAŁY

  (łac. annales – roczniki, od annus – rok) roczniki, kroniki

 • A

  Pochodzenie:

  ANIMUSZ

  (łac. animus – duch) zapał, odwaga, energia, werwa

 • A

  Pochodzenie:

  ANIMOZJA

  (łac. animosus – odważny, zawzięty) uraza, niechęć, antypatia

 • A

  Pochodzenie:

  ANIMIZM

  (fr. animisme, od łac. anima – dusza) 1. pogląd przypisujący zwierzętom i rzeczom duszę 2. sposób traktowania zwierząt i rzeczy jako istot czujących i myślących

 • A

  Pochodzenie:

  ANIMATOR

  (łac. dosł. ożywiciel) 1. autor serii rysunków w filmie animowanym 2. aktor poruszający marionetkami i kukiełkami w teatrze lalkowym 3. osoba wzbudzająca zainteresowanie czymś, dająca impuls do czegoś

 • A

  Pochodzenie:

  ANIMACJA

  (łac. animatio, od anima – dusza, życie) 1. ożywianie 2. film. konstrukcja ciągu pojedynczych U zdjęć rysunków mających, przy wyświetlaniu na ekranie, sprawiać wrażenie ruchu 3. wprawianie w ruch marionetek, kukiełek w teatrze lalkowym

 • A

  Pochodzenie:

  ANEKSJONIZM

  (fr. annexionisme, z łac. annexio – przyłączenie) nurt polityczny postulujący powiększanie własnego państwa przez przyłączanie siłą obszarów i innych państw

 • A

  Pochodzenie:

  ANEKSJA

  (łac. annexio – przyłączenie) wcielenie siłą do jakiegoś państwa obszaru (lub jego części) innego państwa steroide deutschland

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych