• K

  Pochodzenie:

  KADENCJA

  (łac. cadentia – upadek) 1. czas pełnienia jakiejś funkcji lub urzędu 2. lit. opadająca intonacja zdania lub frazy 3. muz. akordy kończące utwór muzyczny

 • J

  Pochodzenie:

  JANTAR

  (litew. gentaras) bursztyn

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych