• B

  Pochodzenie:

  BIGOWAĆ

  (niem. biegen — giąć, zginać) wyciskać rowki w papierze w miejscu ich późniejszego zginania

 • B

  Pochodzenie:

  BESSERWISSER

  (niem. besser – lepiej, wissen – wiedzieć) osoba, która uważa się za wszystkowiedzącą

 • B

  Pochodzenie:

  BELFER

  (niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

 • B

  Pochodzenie:

  BELA

  (niem. Ballen-zwój, paka) 1. zwój materiału 2. miara papieru – 10 RYZ 3. długi, gruby pień drewna 4. jednostka masy surowców włókienniczych 5. sprasowany i opakowany prostopadłościan różnych materiałów

 • B

  Pochodzenie:

  BEJCA

  (niem. Beize) 1. roztwór barwnika nakładany jako podkład na drewniane powierzchnie 2. zaprawa z octu i korzeni służąca do marynowania mięs

 • B

  Pochodzenie:

  BAZUNA

  (od niem. Posaune – puzon) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego występującego na Kaszubach

 • B

  Pochodzenie:

  BASARUNEK

  (niem. Besserung – poprawa) 1. odszkodowanie, wynagrodzenie za krzywdę 2. przest. lanie, chłost

 • B

  Pochodzenie:

  BANKOMAT

  (od niem. Bank, Automat) ekon. elektroniczne urządzenie, za pomocą którego można pobierać pieniądze z konta bankowego; wymaga włożenia karty bankowej i wprowadzenia kodu PIN

 • B

  Pochodzenie:

  BALAST

  (niem. Ballast) 1. dodatkowe obciążenie poprawiające stateczność i regulujące zanurzenie statku 2. niepotrzebny ciężar

 • A

  Pochodzenie:

  ANTAŁ

  (niem. Antal, z węg. antalag) dawna jednostka objętości cieczy – 1/4 beczki; miara objętości wina lub piwa

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych