• Ż

  Pochodzenie:

  ŻOŁD

  (niem. Sold) wojsk. pensja, stałe wynagrodzenie żołnierza

 • Z

  Pochodzenie:

  ZYDEL

  (st. niem. Sidel) przest. drewniane krzesło z oparciem

 • Z

  Pochodzenie:

  ZECER

  (niem. Setzer) osoba pracująca w drukarni, składająca teksty

 • Z

  Pochodzenie:

  ZAMSZ

  (niem. Samisch lader) specjalnie wyprawiona, miękka skóra zwierzęca wykorzystywana do produkcji odzieży oraz butów

 • W

  Pochodzenie:

  WALTORNIA

  (niem. Waldhorn) muz. dęty, blaszany instrument muzyczny

 • W

  Pochodzenie:

  WALC

  (niem. Waltz) 1. taniec towarzyski w umiarkowanym tempie 2. muzyka do tego tańca

 • W

  Pochodzenie:

  WAJDELOTA

  (niem. Waidler – określenie wróżbity pruskiego) śpiewak litewski, pełniący też niskie funkcje kapłańskie

 • W

  Pochodzenie:

  WACHTA

  (niem. Wachta) 1. część załogi pełniąca w określonym czasie służbę na statku 2. czas, w którym część załogi pełni służbę na statku

 • W

  Pochodzenie:

  WACHMISTRZ

  (niem. Wachtmeister) podoficer kawalerii od XVIII w. do czasów II wojny światowej

 • V

  Pochodzenie:

  VOLAPUK

  (niem.) sztuczny język międzynarodowy, utworzony przez niemieckiego księdza J. M. Scheyera w drugiej połowie XIX wieku, zawierający elementy łaciny oraz języków: niemieckiego, francuskiego i angielskiego, nie zyskał jednak dużej popularności z powodu znacznego stopnia trudności i licznych zawiłości

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych