• R

  Pochodzenie:

  RAFLA

  (niem. Raffel) rodzaj sieci rybackiej owiniętej wokół ustawionych równolegle obręczy метандростенолон купить

 • R

  Pochodzenie:

  RAFINACJA

  (niem. Raffination) chem. oczyszczanie i uszlachetnianie produktów i substancji naturalnych, nadawanie im przy pomocy środków chemicznych i fizycznych zapachu lub koloru

 • R

  Pochodzenie:

  RAFA

  (niem. Riff) rodzaj podwodnej skały powstałej z wapiennych szkieletów organizmów morskich

 • R

  Pochodzenie:

  RABULISTA

  (niem. Rabulist) specjalista w odszukiwaniu luk prawnych i niedopowiedzeń w ustawach

 • R

  Pochodzenie:

  RABATA

  (niem. Rabatte) podłużna grządka z kwiatami

 • R

  Pochodzenie:

  RABAT

  (niem. Rabatt) ekon. obniżenie ustalonej ceny towaru kupowanego jednorazowo w dużej ilości lub w określonym czasie

 • P

  Pochodzenie:

  PAKAMERA

  (niem. Packkammer) podręczny magazyn

 • O

  Pochodzenie:

  OBIEKTYW

  (niem. Objektiv) fiz. układ optyczny złożony z soczewek, pokazujący odwrócony obraz przedmiotu

 • M

  Pochodzenie:

  MACHER

  (niem. Macher) pot. specjalista, kombinator

 • Ł

  Pochodzenie:

  ŁUT

  (niem. Lot) daw. jednostka masy – 12,5-17,5 g

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych