• H

  Pochodzenie:

  HALABARDA

  (niem. Hallebarde) używana w średniowieczu broń na długim drzewcu, zakończona toporem, siekierą lub hakiem masteron canada

 • H

  Pochodzenie:

  HAKENKREUZ

  [czyt. hakenkrojc] (niem. Hakenkreuz) równoramienny krzyż o złamanych w połowie, pod kątem prostym, ramionach, godło hitlerowskich Niemiec; swastyka

 • H

  Pochodzenie:

  HAKATA

  (niem. HKT – skrót od: Hansemann, Kennemann, Tiedemenn – nazwiska założycieli organizacji) niemiecka organizacja z przełomu XIX i XX w. powołana do przeprowadzenia germanizacji na ziemiach polskich, w zaborze pruskim

 • H

  Pochodzenie:

  HAFT

  (śr. -w. -niem. dosł. spojenie) ozdobny ścieg wyszyty na tkaninie

 • G

  Pochodzenie:

  GABLE

  (niem. Gabel) rodzaj wideł o gęstych zębach

 • F

  Pochodzenie:

  FAJRANT

  (niem. Feierabend) przerwa w pracy lub koniec zmiany

 • F

  Pochodzenie:

  FAJERWERKI

  (niem. Feuerwerk) sztuczne ognie, race rozbłyskujące przy wybuchu różnokolorowymi światłami

 • F

  Pochodzenie:

  FAJERKA

  (niem. Feuerkieke) żeliwny krążek używany do regulacji wielkości otworu w płycie pieca kuchennego

 • F

  Pochodzenie:

  FACH

  (niem. Fach) zawód, specjalność

 • C

  Pochodzenie:

  CAPSTRZYK

  (niem. Zapfenstreich – uderzenie w czop) 1. sygnał wykonywany na trąbce oznaczający zakończenie zajęć lub rozpoczęcie ciszy nocnej 2. przemarsz wojska przez miasto odbywający się wieczorem w przeddzień jakiejś uroczystości

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych