• B

  Pochodzenie:

  BARYTON

  (wł. baritono) 1. głos męski między TENOREM a BASEM 2. osoba śpiewająca tym głosem 3. strunowy instrument muzyczny 4. dęty instrument blaszany

 • B

  Pochodzenie:

  BAROK

  (wł. barocco – dziwny, przesadny, od port. barrueca – perła o nieregularnym kształcie) kierunek w sztuce europejskiej XVII w. charakteryzujący się przepychem, bogactwem, dynamiką

 • B

  Pochodzenie:

  BARKAROLA

  (wł. barcarola) liryczna pieśń gondolierów weneckich

 • B

  Pochodzenie:

  BANKIET

  (wł. banchetto) uroczyste przyjęcie zorganizowane z jakiegoś powodu

 • B

  Pochodzenie:

  BANDA

  (wł.) 1. grupa przestępców 2. ogrodzenie toru wyścigowego 3. krawędź stołu bilardowego

 • B

  Pochodzenie:

  BALERINA

  (wł. ballerina) 1. tancerka baletowa, wykonująca partie solowe 2. baleriny – rodzaj damskich czółenek

 • B

  Pochodzenie:

  BALDACHIM

  (wł. baldacchino) osłona z tkaniny umocowana nad łóżkiem lub przenośna, rozpięta na drągach

 • A

  Pochodzenie:

  AŻIO

  (fr. agios, wł. aggio) nadwyżka kursu papierów wartościowych, dewiz ponad ich nominalną wartość

 • A

  Pochodzenie:

  AWIZO

  (wł. awiso) 1. zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej 2. pisemna informacja o dokonaniu określonej operacji handlowej, bankowe

 • A

  Pochodzenie:

  AWISTA

  (wł. a vista – za okazaniem) wkład bankowy wypłacany w każdej chwili na żądanie klienta

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych