• Ż

  Pochodzenie:

  ŻYRO

  (wł. giro) poręczenie spłaty zobowiązania wekslowego przez żyranta

 • Ż

  Pochodzenie:

  ŻYRANT

  (wł. girante) człowiek poręczający za kogoś zaciągającego dług, że spłaci on określoną kwotę w ustalonym czasie; gwarant

 • Ż

  Pochodzenie:

  ŻUPAN

  (wł. giuppone, giubbone) strój męski w postaci długiej sukni zapinanej na małe guziki lub haftki, z wąskimi rękawami oraz niewielkim kołnierzem, noszonej przez szlachtę polską od XVI do XIX w.

 • W

  Pochodzenie:

  WALUTA

  (wł. valuta) 1. ekon. jednostka pieniężna danego państwa 2. zagraniczne środki płatnicze 3. system pieniężny związany z będącymi aktualnie w obiegu środkami finansowymi

 • V

  Pochodzenie:

  VIBRATO

  (wł.) muz. falowanie dźwięku pojawiające się w głosie śpiewaka lub w instrumencie

 • R

  Pochodzenie:

  RACA

  (wł. razzo) 1. świecący pocisk wystrzeliwany w niebo, stosowany do sygnalizacji 2. rodzaj fajerwerku

 • Q

  Pochodzenie:

  QUATTROCENTO

  [czyt. kuatroczento] (wł.) okres wczesnego włoskiego renesansu, przypadającego na XV w.

 • P

  Pochodzenie:

  PALANT

  (wł. pallare-graćw piłkę) 1. rodzaj gry grupowej, polegającej na odbijaniu kijem niedużej piłki oraz łapaniu jej 2. kij używany w takiej grze 3. pot. pogardliwe określenie osoby niezbyt mądrej i bystrej

 • O

  Pochodzenie:

  OBLIGO

  (wł. obbligo – zobowiązanie) ekon. zobowiązanie, poręczenie, dług

 • M

  Pochodzenie:

  MAFALDE

  (wł.) włoski, pofałdowany makaron

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych