włoski

Wyrazy Obce

 • OBLIGO

  (wł. obbligo – zobowiązanie) ekon. zobowiązanie, poręczenie, dług

 • MAFALDE

  (wł.) włoski, pofałdowany makaron

 • MAESTRO

  (wł.) tytuł nadawany wybitnym i sławnym muzykom – „mistrz”

 • MAESTRIA

  (wł.) mistrzostwo, wirtuozeria

 • MADRYGAŁ

  (wł. madrigale) 1. muz. wielogłosowy utwór wokalny lub wokalno instrumentalny, o treści świeckiej, popularny przede wszystkim w średniowieczu 2. lit. gatunek liryczny powstały we Włoszech w XIV wieku

 • MADONNA

  (wł. mea domina – moja pani) 1. wizerunek Matki Bożej w sztuce sakralnej 2. pot. określenie kobiety o delikatnej urodzie i subtelnych rysach twarz

 • LAMPION

  (wl. lampione) 1. żarówka lub świeca osłonięta ozdobnym papierowym kloszem 2. osłona lampy

 • LAGUNA

  (wł.) geogr. zatoka oddzielona od morza piaszczystą ławicą lub rafą koralową

 • GALERIA

  (wł. galleria) 1. miejsce wystawiania dzieł sztuki 2. kolekcja dzieł sztuki 3. rodzaj balkonu teatralnego

 • GALERA

  (wł.) statek żaglowy poruszany przy użyciu wioseł

 • GALA

  (wł.) 1. duże, wystawne przyjęcie zorganizowane z jakiejś okazji; bankiet 2. uroczysty strój

 • FALSET

  (wł. falsetto) bardzo wysoki, wyższy niż naturalny głos męski