(skrót od: Universal Naming Convention) (ang.)

infor. jedna z metod zapisu ścieżek dźwiękowych

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę U.