(skrót od: Virtual Reality Modeling Language) (ang.)

infor. język modelowania rzeczywistości wirtualnej, umożliwiający opisywanie obiektów i animacji

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę V.