(skrót od: eXtensible Markup Language) (ang.)

infor. język służący do określania formatu i struktury dokumentów WWW

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę X.