(wł. girante)

człowiek poręczający za kogoś zaciągającego dług, że spłaci on określoną kwotę w ustalonym czasie; gwarant

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę Ż.