ADAPTACJA

(łac. adaptatio – dostosowanie)

1. przystosowanie czegoś do użytku
2. przystosowanie się do nowych warunków
3. spektakl teatralny, film stworzony na podstawie utworu literackiego

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane