ADRES IP

infor. liczba składająca się z czterech BAJTÓW przedzielonych kropkami, każda z tych liczb mieści się w zakresie 0-255


WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane