AEROZOL

(gr. aer – powietrze, łac. solu-tio – roztwór)

roztwór zawierający rozszczepione w cieczy ciała stałe, umieszczany w pojemnikach z rozpylaczem


WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba