AKLIMATYZACJA

(od gr. klima, klimatos – strefa)

przystosowanie się do nowych, zmienionych warunków, najczęściej klimatycznych

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba