AKT

(łac. actus – działanie, actum – rzecz dokonana)

1. czyn, działanie
2. dokument urzędowy, prawny
3. część utworu dramatycznego lub spektaklu teatralnego
4. przedstawienie nagiej postaci ludzkie

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane