AKTYWACJA

(łac. od activus – czynny)

1. pobudzanie do działania
2. uruchamianie urządzeń, np. telefonu komórkowego

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba