ALBINOS

(hiszp. albinos, z łac. albus – biały)

człowiek lub zwierzę charakteryzujące się wrodzonym brakiem lub niedoborem barwnika skóry, włosów, tęczówki oka; u roślin – brak chlorofilu

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba