ALIENACJA

(łac. alienus – cudzy, obcy)

wyobcowanie, brak poczucia przynależności do grupy lub środowiska

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba