ALMANDYN

(Alabanda – nazwa miasta w Azji Mniejszej)

czerwony, brunatny lub czarny kamień półszlachetny, należący do grupy granatów

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba