AMBIWALENTNY

(łac. ambo – obaj, valere – mieć znaczenie)

zawierający cechy przeciwstawne, dwuwartościowy

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba