Przejdź do treści

AMBONA

    (łac. ambo, ambonis – pulpit)

    1. w kościele – miejsce wygłaszania kazań

    2. łow. stanowisko umieszczone na drzewie lub słupie, służące do obserwowania zwierzyny

    3. geogr. skała wystająca ze stoku górskiego


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane