ANEKSJONIZM

(fr. annexionisme, z łac. annexio – przyłączenie)

nurt polityczny postulujący powiększanie własnego państwa przez przyłączanie siłą obszarów i innych państw

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba