Przejdź do treści

ANEKSJONIZM

    (fr. annexionisme, z łac. annexio – przyłączenie)

    nurt polityczny postulujący powiększanie własnego państwa przez przyłączanie siłą obszarów i innych państw