ANIMIZM

(fr. animisme, od łac. anima – dusza)

1. pogląd przypisujący zwierzętom i rzeczom duszę
2. sposób traktowania zwierząt i rzeczy jako istot czujących i myślących

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba