ANONS

(fr. annonce – zawiadomienie, ogłoszenie)

1. zawiadomienie umieszczone w prasie

2. nadawany z wyprzedzeniem, pełniący funkcję zapowiedzi fragment filmu, audycji, programu telewizyjnego

3. zawiadomienie o przyjściu kogoś

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane