Przejdź do treści

ANONS

    (fr. annonce – zawiadomienie, ogłoszenie)

    1. zawiadomienie umieszczone w prasie

    2. nadawany z wyprzedzeniem, pełniący funkcję zapowiedzi fragment filmu, audycji, programu telewizyjnego

    3. zawiadomienie o przyjściu kogoś


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane