ANTYTEZA

(gr. anti – przeciw, thesis – zdanie, ustawienie)

1. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (tezy)
2. lit. zestawienie przeciwstawnych znaczeniowo elementów

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane