Przejdź do treści

ARBITER ELEGANTIARUM

  (lac. sędzia elegancji – przydomek Petroniusza)

  autorytet w sprawach gustu, dobrego smaku

  „ARBITER ELEGANTIARUM”, pochodzące z łacińskiego, gdzie dosłownie oznacza „sędzia elegancji”, jest terminem używanym do określenia osoby uważanej za autorytet w sprawach gustu, dobrego smaku i elegancji. Początkowo był to tytuł przypisywany Petroniuszowi, postaci historycznej z czasów starożytnego Rzymu, znanemu ze swojego wyrafinowanego gustu i znawstwa w dziedzinie życia kulturalnego i stylu.

  Współcześnie, wyrażenie „arbiter elegantiarum” jest stosowane w szerszym kontekście:

  1. Autorytet w Modzie i Stylu: Termin ten często odnosi się do osób, które są uważane za wzorce w dziedzinie mody i estetyki. Mogą to być projektanci mody, styliści, czy znane osobistości, których wybory odzieżowe i styl życia są naśladowane i podziwiane przez innych.
  2. Ekspert w Dziedzinie Sztuki i Kultury: „Arbiter elegantiarum” może również odnosić się do osób posiadających głęboką wiedzę i wyrafinowany gust w dziedzinie sztuki, literatury, muzyki czy designu. Są to ludzie, których opinie i oceny w tych dziedzinach są szanowane i brane pod uwagę.
  3. Wzór Dobrego Smaku i Kultury Osobistej: Ten termin może również dotyczyć osób, które reprezentują wysoki poziom kultury osobistej, elegancji w zachowaniu i sposobie bycia. Są to osoby, które wyznaczają trendy nie tylko w modzie, ale również w etykiecie, zachowaniu i stylu życia.

  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane