ASENIZACJA

(z fr. sain-zdrowy, assainir – uzdrawiać)

1. usuwanie nieczystości, wywożenie zawartości szamba
2. przest. polepszenie warunków higienicznych i zdrowotnych w określonych miejscach

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba