ATAPI

(skrót od: Advanced Technology Attachment Packet Interface)

(ang.) infor. złącze odpowiedzialne za komunikację komputera z urządzeniami innymi niż DYSKI TWARDE

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba