Przejdź do treści

ATRIUM

  Wyraz obcy „atrium„, pochodzący z łaciny, ma w języku polskim kilka znaczeń, które odnoszą się zarówno do architektury, jak i medycyny:

  1. W średniowieczu otoczony kolumnami dziedziniec przed kościołem – W kontekście architektury średniowiecznej, atrium to dziedziniec, zazwyczaj otoczony kolumnami, który znajdował się przed wejściem do kościoła. Było to miejsce spotkań, modlitwy i różnych ceremonii religijnych, często z fontanną chrzcielną w centrum. Atrium w średniowieczu było ważnym elementem kościołów i klasztorów, stanowiąc przestrzeń łączącą sferę świecką z sakralną.
  2. W starożytnym Rzymie – miejsce w środku domu przeznaczone na ognisko – W architekturze starożytnego Rzymu, atrium było centralną częścią domu, przestrzenią otwartą na niebo, w której znajdowało się ognisko. Służyło jako główny salon i miejsce przyjmowania gości, a także pełniło funkcję zbierania deszczówki w specjalnym zbiorniku (impluvium). Atrium było sercem domu rzymskiego, charakteryzującym się elegancją i często bogatymi dekoracjami.
  3. Med. przedsionek serca – W medycynie, termin „atrium” odnosi się do jednej z dwóch górnych komór serca, zwaną także przedsionkiem. Są to atrium dextrum (prawy przedsionek) i atrium sinistrum (lewy przedsionek), które odbierają krew wpływającą do serca i przekazują ją do odpowiednich komór (wentrikulów). Atria odgrywają kluczową rolę w procesie krążenia krwi w organizmie.

  W każdym z tych znaczeń, słowo atrium odnosi się do centralnej lub ważnej przestrzeni, zarówno w sensie fizycznym, jak i funkcjonalnym.


  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane