ATRYBUT

(łac. attributus – przydzielony)

1. właściwość, cecha wyróżniająca
2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba