Przejdź do treści

ATTACHÉ

  Wyraz obcy „attaché„, wymawiany jako [atasze] i pochodzący z języka francuskiego, odnosi się do dyplomaty lub specjalisty pracującego w ambasadzie lub konsulacie, który specjalizuje się w określonej dziedzinie.

  Attaché może pełnić różnorodne role w zależności od swojej specjalności, na przykład:

  • Attaché wojskowy zajmuje się sprawami związanymi z obronnością, współpracą wojskową oraz analizą sytuacji wojskowej w kraju, w którym pracuje.
  • Attaché handlowy skupia się na promocji handlu i inwestycji, współpracy gospodarczej oraz monitorowaniu trendów rynkowych.
  • Attaché kulturalny odpowiada za promowanie kultury i sztuki swojego kraju, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz wspieranie wymiany kulturalnej.

  Attaché jest ważnym członkiem personelu dyplomatycznego, mającym za zadanie reprezentowanie i promowanie interesów swojego kraju w specyficznych obszarach. Osoby na tych stanowiskach często posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie, co pozwala im efektywnie współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami.


  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane