ATV

(skrót od: All-Terraine Vehicle)

(ang.)

samochód terenowy posiadający sprężyste opony o dużych rozmiarach, używany do jazdy na nierównych terenach

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba