Przejdź do treści

AU PAIR

    Wyraz obcy „au pair„, pochodzący z języka francuskiego i wymawiany jako [o per], odnosi się do młodej osoby, która wyjeżdża do obcego kraju, aby mieszkać z rodzinną gospodarzy. Podczas pobytu, osoba ta zwykle opiekuje się dziećmi rodziny oraz pomaga w lekkich pracach domowych, jednocześnie mając możliwość nauki języka oraz poznania kultury kraju, w którym przebywa.

    Programy au pair są popularne w wielu krajach i stanowią formę wymiany kulturowej. Osoba pracująca jako au pair nie jest traktowana jak tradycyjny pracownik, ale raczej jak członek rodziny. W zamian za opiekę nad dziećmi i pomoc w domu, au pair zwykle otrzymuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.

    Tego typu doświadczenie jest często wartościowe zarówno dla au pair, jak i dla rodziny goszczącej. Dla młodej osoby jest to szansa na rozwijanie umiejętności językowych, zdobywanie nowych doświadczeń życiowych, a także na zrozumienie innej kultury. Dla rodziny goszczącej jest to okazja do zapoznania się z inną kulturą, a także do uzyskania pomocy w opiece nad dziećmi i w codziennych obowiązkach.

    Programy au pair zwykle mają określone warunki, takie jak limit wieku uczestników, wymagany poziom znajomości języka oraz określenie czasu trwania pobytu. Uczestnicy tych programów często wykorzystują swój czas wolny na podróżowanie, studiowanie lub uczestnictwo w różnych zajęciach kulturalnych.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane