Przejdź do treści

AUDIENCJA

    Wyraz obcy „audiencja„, pochodzący z łacińskiego słowa „audientia”, co oznacza „posłuchanie”, odnosi się w języku polskim do oficjalnego spotkania udzielanego przez osobę mającą wysoki status społeczny, autorytet lub władzę.

    Audiencja zazwyczaj odbywa się w formalnych okolicznościach i obejmuje indywidualne lub grupowe spotkanie z osobami takimi jak monarchowie, papież, wysocy urzędnicy państwowi, liderzy religijni lub inni wybitni przedstawiciele. Celem audiencji jest zazwyczaj omówienie ważnych spraw, przedstawienie prośb, składanie doniesień lub innych form oficjalnej komunikacji.

    Audiencje mają długą historię i są obecne w wielu kulturach i systemach politycznych. Charakteryzują się określonym protokołem i etykietą, co podkreśla ich oficjalny i często ceremonialny charakter. W zależności od kontekstu i tradycji, forma i znaczenie audiencji mogą się różnić, ale zawsze są wyrazem szacunku i uznania dla pozycji osoby udzielającej audiencji.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane