Przejdź do treści

AUDIOWIZUALNY

    Wyraz obcy „audiowizualny„, pochodzący od łacińskich słów „auditus”, oznaczającego „słuch”, oraz „visus”, oznaczającego „wzrok”, jest używany w języku polskim do określenia czegoś, co jest odbierane równocześnie wzrokiem i słuchem.

    Termin „audiowizualny” odnosi się do środków przekazu, technologii lub materiałów, które łączą elementy dźwiękowe i wizualne. Może to obejmować różnorodne formy, takie jak filmy, telewizja, prezentacje multimedialne, gry wideo, materiały dydaktyczne oraz instalacje artystyczne. Środki audiowizualne są szeroko stosowane w edukacji, rozrywce, reklamie, sztuce oraz w komunikacji korporacyjnej i publicznej.

    Używanie formatów audiowizualnych pozwala na bardziej kompleksowe i angażujące przekazywanie informacji, ponieważ połączenie obrazu i dźwięku może wzmocnić przekaz, ułatwić zrozumienie i zapamiętanie treści, a także wzbogacić doświadczenie odbiorcy. W dobie cyfrowych mediów i technologii, materiały audiowizualne odgrywają kluczową rolę w komunikacji i dostarczaniu treści.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane