Przejdź do treści

AUDYTORIUM

    Wyraz obcy „audytorium„, pochodzący z łacińskiego słowa „auditorium”, które oznacza „sala wykładowa”, ma dwa podstawowe znaczenia w języku polskim:

    1. Sala, w której odbywają się wykłady, odczyty – W tym znaczeniu, audytorium to przestrzeń przeznaczona do przeprowadzania wykładów, prelekcji, konferencji, seminariów lub innych form edukacyjnych i informacyjnych spotkań. Audytoria są zazwyczaj częścią instytucji edukacyjnych, takich jak uniwersytety, kolegia czy szkoły, ale mogą być również znajdowane w instytucjach kulturalnych, takich jak muzea, biblioteki czy centra konferencyjne. Charakterystyczne dla audytorium jest rozmieszczenie siedzeń w taki sposób, aby zapewnić dobrą widoczność i słyszalność dla zgromadzonej publiczności.
    2. Zgromadzeni słuchacze – Drugie znaczenie słowa „audytorium” odnosi się do grupy osób zgromadzonych w sali wykładowej lub innym miejscu, aby słuchać prelekcji, wykładu czy innego wystąpienia. W tym kontekście, termin ten podkreśla aspekt komunikacyjny i edukacyjny spotkania, gdzie audytorium aktywnie uczestniczy w przekazywanym doświadczeniu edukacyjnym poprzez słuchanie, zadawanie pytań i udział w dyskusjach.

    Oba te znaczenia łączą się w idei przestrzeni edukacyjnej i komunikacyjnej, gdzie wiedza i informacja są przekazywane od prelegenta do słuchaczy w strukturalnie zaplanowanym środowisku.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane