Przejdź do treści

AUGMENTATYW

    Wyraz obcy „augmentatyw„, pochodzący od łacińskiego słowa „augmentare”, co oznacza „pomnażać”, jest terminem używanym w językoznawstwie. W języku polskim odnosi się on do formy zgrubnej, czyli specjalnego sposobu modyfikacji wyrazów w celu wyrażenia ich większego rozmiaru, siły, intensywności lub czasem pejoratywnego (negatywnego) wydźwięku.

    Augmentatyw tworzy się przez dodanie do rdzenia wyrazu odpowiednich przyrostków lub zmianę formy słowa. Przykładem może być słowo „decha”, będące zgrubieniem od „deska”. Użycie formy zgrubnej często niesie ze sobą dodatkowe konotacje emocjonalne lub ekspresywne i jest charakterystyczne dla języków słowiańskich, w tym polskiego.

    Zgrubienia mogą przyjmować różne formy w zależności od słowa bazowego i kontekstu. Są one często używane w mowie potocznej, aby nadać wypowiedzi większą ekspresję lub w celach humorystycznych, ironicznych czy nawet pejoratywnych. W języku polskim istnieje wiele przykładów augmentatywów, które są dynamicznym i barwnym elementem słownictwa.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane