Przejdź do treści

AUTOGRAF

  Wyraz obcy „autograf„, wywodzący się z greckiego słowa „autógraphos„, które oznacza „napisany własną ręką”, ma bogatą i wielowymiarową historię oraz zastosowanie. W języku polskim termin ten odnosi się do kilku różnych pojęć, które łączy idea czegoś stworzonego lub zapisanego bezpośrednio przez określoną osobę.

  Tradycja zbierania autografów ma długą historię i jest związana z pragnieniem zachowania fizycznego śladu znaczących osób, czy to w sferze kultury, nauki, sportu czy innych dziedzinach życia publicznego.

  1. Własnoręczny podpis – W tym najpopularniejszym znaczeniu, autograf to własnoręczny podpis osoby, często sławnej lub znaczącej. Zbieranie autografów jest popularnym hobby, a podpisane przedmioty (książki, zdjęcia, pamiątki sportowe itp.) są cenne dla fanów i kolekcjonerów. Własnoręczny podpis jest także ważny w kontekście dokumentów prawnych, gdzie stanowi potwierdzenie autentyczności i zgody osoby podpisującej.
  2. Rękopis autora – Autograf może również odnosić się do rękopisu stworzonego przez konkretną osobę, na przykład pisarza, kompozytora czy naukowca. W tym kontekście, autograf ma wartość historyczną lub literacką, dając wgląd w proces twórczy autora i oryginalność jego pracy.
  3. Geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie zdjęć lotniczych – W dziedzinie geodezji, autograf to specjalistyczne urządzenie używane do tworzenia map z zdjęć lotniczych. Jest to ważne narzędzie w procesie kartograficznym, pozwalające na precyzyjne przenoszenie detali i proporcji terenu z fotografii lotniczej na mapę.

  W każdym z tych znaczeń, autograf stanowi unikalną formę wyrazu osobistego, podkreślającą bezpośredni związek pomiędzy twórcą a jego dziełem czy działalnością.


  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane