Przejdź do treści

AUTOMATYZM

    Wyraz obcy „automatyzm” pochodzi od greckiego słowa „automatismós”, które oznacza „działanie samoczynne”. W języku polskim termin ten jest używany w dwóch głównych kontekstach:

    1. Bezwiedne wykonanie czegoś – W tym ujęciu, automatyzm odnosi się do wykonywania czynności bez świadomego zastanowienia lub kontroli. Jest to rodzaj działania, które odbywa się automatycznie, często wynikając z nawyku lub w wyniku długotrwałego uczenia się. Takie działania mogą obejmować proste czynności, jak chodzenie czy pisanie, aż po bardziej złożone zachowania, które zostały zinternalizowane do tego stopnia, że nie wymagają aktywnej świadomości czy uwagi. Automatyzm w tym sensie jest ważnym elementem w codziennym funkcjonowaniu, umożliwiając wykonywanie wielu zadań jednocześnie lub bez znacznego wysiłku mentalnego.
    2. Med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców zewnętrznych – W medycynie, automatyzm odnosi się do zdolności niektórych narządów lub systemów organizmu do samodzielnej pracy bez bezpośredniej kontroli świadomej woli czy bodźców zewnętrznych. Przykładem takiego automatyzmu jest praca serca, które bije rytmicznie i samodzielnie, czy ruchy perystaltyczne jelit. Te niezależne od woli funkcje są kluczowe dla życia i zdrowia, a ich zaburzenia mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

    W obu przypadkach, automatyzm odnosi się do procesów odbywających się bez świadomej kontroli, co może dotyczyć zarówno działań codziennych, jak i kluczowych funkcji organizmu.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane