AUTOMATYZM

(od gr. automatismós – działanie samoczynne)

1. bezwiedne wykonanie czegoś

2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców zewnętrznych

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane