Przejdź do treści

AUTORYTARNY

    Wyraz obcy „autorytarny” pochodzi z łacińskiego słowa „auctoritas”, które oznacza „powaga” lub „rozkaz”. W języku polskim termin ten odnosi się do postawy, systemu rządzenia lub zachowania, które charakteryzuje się wymaganiem bezwzględnego posłuszeństwa i centralizacją władzy.

    W kontekście autorytarności, nacisk kładziony jest na ścisłą kontrolę i posłuszeństwo, często kosztem wolności osobistej i indywidualnych praw. Autorytarne systemy rządzenia lub postawy kierownicze charakteryzują się skoncentrowaniem władzy w rękach jednej osoby lub ograniczonej grupy, która podejmuje decyzje bez udziału lub zgody innych.

    Autorytarne zachowania mogą znaleźć odzwierciedlenie w różnych strukturach społecznych i instytucjonalnych, takich jak rządy, organizacje, a nawet w relacjach rodzinnych czy zawodowych. Cechą charakterystyczną jest tutaj jednostronność decyzji i brak tolerancji na dyskusję czy sprzeciw.

    W przeciwieństwie do postaw demokratycznych, które opierają się na dialogu, współpracy i udziale społecznym, autorytarność zakłada podporządkowanie się rozkazom i regułom bez kwestionowania. Władza autorytarna może być skuteczna w szybkim podejmowaniu decyzji i utrzymaniu porządku, jednak często prowadzi do ograniczeń wolności osobistej i może być źródłem konfliktów i napięć społecznych.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane