Przejdź do treści

AUTORYTATYWNY

    Wyraz obcy „autorytatywny” wywodzi się z łacińskiego słowa „auctoritas”, co oznacza „powaga” lub „rozkaz”. W języku polskim termin ten przyjął dwa główne znaczenia, które są używane w różnych kontekstach społecznych i profesjonalnych.

    1. Cieszący się autorytetem, wiarygodny – W tym znaczeniu, określenie „autorytatywny” odnosi się do osoby lub źródła, które cieszy się ogólnym uznaniem i szacunkiem. Autorytatywna osoba lub instytucja jest postrzegana jako wiarygodna i godna zaufania ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie lub pozycję. Osoby autorytatywne są często uważane za ekspertów w swojej dziedzinie, a ich opinie i wskazówki są traktowane jako ważne i przemyślane. W kontekście informacyjnym, źródła uznawane za autorytatywne, takie jak renomowane publikacje naukowe czy doświadczeni specjaliści, dostarczają informacji, które są uważane za rzetelne i dokładne.
    2. Stanowczy, niepodlegający dyskusji – Drugie znaczenie słowa „autorytatywny” odnosi się do postawy lub sposobu działania, który charakteryzuje się stanowczością i pewnością. W tym kontekście, autorytatywna osoba podejmuje decyzje lub wydaje polecenia w sposób zdecydowany, często nie pozostawiając miejsca na dyskusję lub wątpliwości. Taka postawa może być postrzegana zarówno pozytywnie, jako wyraz pewności siebie i umiejętności przywódczych, jak i negatywnie, jeśli przekształca się w dominację lub despotyzm.

    W obu przypadkach, cechą charakterystyczną autorytatywności jest posiadanie pewnego rodzaju wpływu lub mocy, która jest uznawana i respektowana przez innych, czy to ze względu na kompetencje i wiarygodność, czy przez siłę charakteru i stanowczość działań.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane