Przejdź do treści

AWAL

    Wyraz obcy „awal” pochodzi z języka włoskiego, gdzie słowo „avallo” oznacza „przekazanie”. W kontekście finansowym i prawym, awal odnosi się do formy poręczenia na wekslu lub czeku.

    Awal to zobowiązanie, w ramach którego poręczyciel, czyli osoba udzielająca awalu, zgadza się na odpowiedzialność za płatność weksla lub czeku w przypadku, gdy podstawowy zobowiązany (główny dłużnik) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. W praktyce oznacza to, że poręczyciel awalu staje się współodpowiedzialny za dług przedstawiony na wekslu lub czeku.

    W przypadku weksla, awal jest zwykle zapisywany na odwrocie dokumentu, a w przypadku czeku na jego rewersie. Podpis poręczyciela (awalista) na dokumencie stanowi formalne zobowiązanie do zapłaty sumy wskazanej na wekslu lub czeku, jeśli dłużnik główny nie dokona płatności.

    Awal jest często stosowany w transakcjach handlowych i finansowych jako sposób zabezpieczenia płatności, zwiększając wiarygodność i bezpieczeństwo instrumentów płatniczych, takich jak weksle czy czeki. Jest to narzędzie szczególnie ważne w sytuacjach, gdy wiarygodność kredytowa głównego zobowiązanego może budzić wątpliwości.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane