Przejdź do treści

AWERSJA

    Wyraz obcy „awersja” pochodzi z łaciny, od słowa „adversio”, co oznacza „odwrócenie się”. W języku polskim termin ten używany jest do opisania silnego uczucia niechęci lub wstrętu do kogoś lub czegoś.

    Awersja może być rozumiana zarówno w sensie emocjonalnym, jako głębokie uczucie antypatii lub niechęci, jak i w kontekście behawioralnym, jako skłonność do unikania określonych sytuacji, przedmiotów, działań czy osób. Jest to reakcja emocjonalna, która często ma charakter instynktowny lub wynika z wcześniejszych negatywnych doświadczeń.

    W psychologii, awersja bywa analizowana w kontekście mechanizmów obronnych osobowości lub jako element reakcji na bodźce. Może być związana z różnymi fobiami lub awersjami specyficznymi, na przykład awersją do pewnych pokarmów, sytuacji społecznych czy określonych aktywności.

    Warto zauważyć, że awersja, będąc silnym negatywnym uczuciem, różni się od zwykłej niechęci czy braku zainteresowania. Jest to bardziej intensywna forma emocjonalnej reakcji, która może mieć znaczący wpływ na zachowanie i decyzje człowieka.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane